Par mums

SIA „GRĀMATVEDĪBA & AUDITS” darbiniekiem ir vairāk nekā 10 gadu pieredze nozarē.

Mūsu darbības pamatā ir elastīga pakalpojumu sistēma, konfidencialitātes saglabāšana par klienta biznesu un augsta motivācija un ieinteresētība uzdevumos, kurus pildām.

Darbs mūsu kolektīvā balstās uz katra darbinieka personisko iniciatīvu. Tas nozīmē to, ka tiek atbalstīta un veicināta radoša pieeja un personiska atbildība, ko stiprina komandas saliedētība un klientu atzinība.

Mums ir svarīgas vērtības, kuras ievērojam uzņēmuma iekšienē, attiecībās ar klientiem un citiem sadarbības partneriem. Tās sniedz mums pārliecību, ka darba rezultāts būs iespējami labākais risinājums. Šīs vērtības ir:

  • kvalitāte
  • zināšanas
  • sadarbība

Mūsu uzņēmumā strādā sertificēts nodokļu konsultants, grāmatveži – zvērināta revidenta asistenti ar augstāko ekonomisko un finanšu izglītību. Esam noslēguši sadarbības līgumus ar diviem zvērinātiem revidentiem un trīs zvērinātiem advokātiem.

Zvērināta advokāte Dace Ligute
  dace.ligute@gmail.com
  +371 26569676

Zvērināts advokāts Jānis Muižnieks
  www.advokatsjums.lv
  janis@advokatsjums.lv
  +371 29266165


Mēs uzņemamies visu Latvijas Republikas tiesību aktos noteikto atbildību par savu speciālistu darbību un tās sekām. Atbildības garantija – profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise.