Tiesvedība

TIESVEDĪBA:

  • pārstāvība civilprocesā;
  • pārstāvība administratīvajā procesā;
  • pārstāvība šķīrējtiesās;
  • ar tiesu un šķīrējtiesu nolēmumu izpildi saistīto jautājumu risināšana.