Mantojuma tiesības

MANTOJUMA TIESĪBAS:  
  • konsultācijas saistībā ar likumisko, līgumisko un testamentāro mantošanu;
  • testamentu un mantojuma līgumu izstrāde;
  • mantojuma pieņemšana un apstiprināšanās mantojuma tiesībās;
  • mantojuma prasība;
  • ar mantojuma apsardzību un aizgādnību saistīto jautājumu risināšana;
  • konsultācijas strīdu risināšanai mantinieku starpā, mantojuma sadale.