Lietu un saistību tiesības

LIETU UN SAISTĪBU TIESĪBAS

  • līgumtiesības – līgumu sagatavošana, līguma nosacījumu analīze, līguma nosacījumu prezentēšana un aizstāvēšana sarunās ar darījumu partneriem;
  • visa veida darījumi ar nekustamiem īpašumiem, kopīpašuma lietošanas kārtības noteikšana un kopīpašuma sadale;
  • darījumu nodrošinājumi (komercķīlas, ķīlas, hipotēkas, galvojumi);
  • parādu un zaudējumu piedziņa;
  • pārstāvība lietās par personiskā kaitējuma piedziņu, t.sk., lietās par goda un cieņas;
  • nekustamo īpašumu noma, īre, apsaimniekošana;
  • īpašumtiesību un valdījuma aizsardzība;
  • interešu pārstāvība attiecībās ar kredītiestādēm.