Komerctiesības

KOMERCTIESĪBAS:

  • jaunu subjektu dibināšana;
  • izmaiņas komersantu pamatdokumentos un pārvaldes institūcijās, izmaiņu reģistrācija komercreģistrā;
  • pamatkapitāla izmaiņas, to juridiskā noformēšana un reģistrācija;
  • Filiāļu un struktūrvienību reģistrācija;
  • kapitāla daļu atsavināšana, pārstāvība sarunās ar darījumu partneriem;
  • sabiedrības dalībnieku interešu aizsardzība, dalībnieku strīdu risināšana;
  • sabiedrības pārvaldes institūciju locekļu interešu pārstāvība;
  • kapitālsabiedrību reorganizācija;
  • kreditoru un parādnieku pārstāvība maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesos;
  • kapitālsabiedrību likvidācija.