Juridiskā izpēte

JURIDISKĀS IZPĒTES PAKALPOJUMI:

  • dažādu juridisku jautājumu izpēte,
  • juridiskā ekspertīze,
  • juridisko risku analīze un izvērtēšana;
  • uzņēmumu padziļinātas juridiskās izpēte (due diligence).