Dzīvokļu un īres tiesības

DZĪVOKĻU UN ĪRES TIESĪBAS

  • īres tiesisko attiecību juridiskā noformēšana un īres līgumu sagatavošana;
  • īrnieka tiesību aizsardzība strīdos ar izīrētāju;
  • īres un komunālo maksājumu parādu piedziņa;
  • īres tiesisko attiecību izbeigšana no izīrētāja puses, izīrēto telpu atbrīvošana;
  • dzīvojamo telpu apsaimniekošana un ar to saistīto strīdu risināšana;
  • izīrētājs tiesību aizsardzība un pārstāvība strīdos ar īrnieku.