Darba tiesības

DARBA TIESĪBAS:

  • darba tiesisko attiecību noformēšana,
  • darba līgumu sagatavošana;
  • darba devēja uzteikuma apstrīdēšana, darbinieka atjaunošana darbā;
  • darba samaksas piedziņa;
  • atlīdzības piedziņa par nelaimes gadījumiem darbā;
  • darbinieka nodarītā kaitējuma piedziņa;
  • individuālas un kolektīvas darbinieku atlaišanas noformēšana.