Administratīvās tiesības

ADMINISTRATĪVĀS TIESĪBAS UN ADMINISTRATĪVAIS PROCESS:

  • klientu interešu pārstāvība administratīvajos procesos valsts un pašvaldību iestādēs;
  • valsts un pašvaldību iestāžu amatpersonu lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana tiesā;
  • patērētāju tiesības, patērētāja un pakalpojuma sniedzēja/preču pārdevēja strīdu risināšana;
  • nodokļu tiesības, nodokļu maksātāju reģistrācija, pārstāvība nodokļu piedziņas lietās;
  • administratīvo pārkāpumu lietas.