Grāmatvedība

Izstrādājam gan mazo un vidējo, gan lielo uzņēmumu grāmatvedības stratēģiju, kā arī veicam savu klientu grāmatvedības ikdienas operācijas.

Sīkāka informācija, kas Jums noderēs:

 • Grāmatvedības uzskaite tiek organizēta, izmantojot specializētās programmas “Hanza Financial”, „Tildes Jumis” vai “Zalktis”.
 • Grāmatvedības reģistrus kārtojam, izmantojot iepriekšējā mēneša izdevumu, ieņēmumu un darījumu apliecinošus pirmdokumentus un citus dokumentus, kas saistīti ar klienta uzņēmējdarbību.
 • Veicam nodokļu aprēķinus, sastādam grāmatvedības finanšu un statistikas atskaites un iesniedz tās attiecīgajās valsts institūcijās.
 • Pēc klienta pieprasījuma sagatavojam finanšu pārskatus (piemēram, bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu u.c.) par noteiktu laika periodu (par mēnesi, ceturksni vai pusgadu).
 • Pēc klienta pieprasījuma veicam nepieciešamās finansiālās informācijas, pārskatu un projektu sagatavošanu un izstrādi kredītu saņemšanai un citu finanšu darījumu noslēgšanai.
 • Grāmatvedības uzskaites darba izpildē piedalās divi mūsu uzņēmuma grāmatvedības nodaļas darbinieki – galvenais grāmatvedis un grāmatveža asistents.
 • Darba rezultāts tiek nodots elektroniskā formātā, kas palīdz ekonomēt klienta laiku.

Svarīgas nianses, kas uzlabos Jūsu ekonomisko situāciju:  

 • Grāmatvedības uzskaite tiks kārtota profesionāli, bet izmantotie finanšu un saimnieciskās darbības dati būs akurāti, patiesi un savlaicīgi - Jūs visu varēsiet ātri atrast, ērti pārskatīt un analizēt.  
 • Maksa par grāmatvedības apkalpošanu nepārsniegs grāmatveža - speciālista vidējo atalgojumu – Jūs nepārmaksāsiet, varbūt pat ietaupīsiet.
 • Jums nebūs regulāri jāmaksā par algota grāmatveža kvalifikācijas celšanas semināriem un nodokļu likumdošanas bāzes iegādi un aktualizāciju - Jūs šo naudu varēsiet ieguldīt citos darbiniekos vai uzņēmuma attīstībā.
 • Jums nebūs jākārto un jāuztur grāmatveža darba vieta un jāiegādājas specializēta, licencēta datorprogrammatūra, jo mums tā jau ir!

 Ja Jūs ir ieinteresējis mūsu piedāvājums, lūdzu, aizpildiet un nosūtiet pievienoto anketu. Mēs izvērtēsim iespējamo darba apjomu Jūsu uzņēmuma apkalpošanai un informēsim par izmaksām.