Audits

Mūsu uzņēmuma revidenti, grāmatvedības uzskaites eksperti un konsultanti sniedz profesionālu un neatkarīgu grāmatvedības uzraudzību, savlaicīgi konstatējot un novēršot iespējamās problēmas vadības lēmumu pieņemšanā.

Sīkāka informācija, kas Jums noderēs:

 • Nodrošinām regulāras un sistemātiskas grāmatvedības uzskaites pārbaudes un iekšējo auditu.
 • Organizējam finanšu pārskatu revīzijas un nodokļu auditu, lai savlaicīgi konstatētu iespējamās problēmas.
 • Sakārtojam grāmatvedību atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Novēršam papildus nodokļu aprēķināšanas risku pirms VID un citu kontrolējošo valsts institūciju pārbaudēm.
 • Pēc pārbaudēm sniedzam rakstisku atzinumu par konstatētajiem rezultātiem un priekšlikumus problēmu risināšanai.
 • Piedāvājam izveidot pastāvīgu iekšējās kontroles sistēmu, izmantojot mērķtiecīgas zemu izmaksu aktivitātes, kuru rezultātā novirzes tiek ierobežotas līdz pieņemamam līmenim un mērķi tiek sasniegti ar minimālu resursu izmantošanu ilgtermiņā. Piemēram, izmantojot detalizētas pārbaudes metodes, audita laikā Jūsu uzņēmuma Grāmatvedības un finanšu vadības nodaļā tiek identificēti galvenie riska faktori un iztrūkstošie kontroles mehānismi, kā arī tiek novērtēta pati kontroles sistēma:
  • Saņemot vērtējumu 1, sistēma ir adekvāta un efektīva;
  • Saņemot vērtējumu 2 - vidēja, ar nelieliem kontroles trūkumiem;
  • Saņemot vērtējumu 3 – sistēma ir slikta un nestrādā.

Svarīgas nianses, kas darīs Jūs mierīgāku:

 • Strādājam saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas norādījumiem un profesionālajiem standartiem.
 • Ņemam vērā katra klienta saimnieciskās darbības specifiku, profesionāli izpildot jebkuru līgumu un panākot maksimālu efektivitāti.
 • Garantējam informācijas konfidencialitāti - mūsu speciālisti ir neatkarīgi juridisko un fizisko personu tiesību un likumīgo interešu aizstāvji uzņēmējdarbības jomā.

Ja Jūs ir ieinteresējis mūsu piedāvājums, lūdzu, aizpildiet un nosūtiet pievienoto anketu. Mēs izvērtēsim iespējamo darba apjomu Jūsu uzņēmuma auditam un informēsim par izmaksām.